Οι άνδρες μπορεί να εφεύραν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές αλλά δεν είχαν κανένα ενδιαφέρον να τους προγραμματίσουν. Και έτσι με αρχηγό τη Grace Hopper οι γυναίκες έχτισαν την επιστήμη της πληροφορικής μέχρι το 1984, όταν έφυγαν. Σήμερα μόνο το 20% των πτυχίων πληροφορικής πηγαίνουν σε γυναίκες. Μαζί με την Έλενα και τις καλεσμένες της εξευρενούμε την ιστορία των γυναικών που μας έφεραν στη ψηφιακή εποχή αλλά η ιστορία τις ξέχασε και ψάχνουμε πως σπάσουμε το 20% και να φέρουμε τις γυναίκες πίσω.