Ο δημοσιογράφος Ανδρέας Γιόρτσιος επικεντρώνεται σε κάθε επεισόδιο σε ένα θέμα γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος, το αναλύει, επισημαίνει και σχολιάζει επί μέρους πτυχές.