Ο Ανδρέας Γιόρτσιος χωρίς φίλτρα και περιορισμούς σε ένα έξω από τα δόντια show, σχολιάζει την πολιτική, τους πολιτικούς κι όσα επηρεάζουν τη ζωή και την καθημερινότητα μας. Η μόνη περίπτωση να κοπεί, είναι αν κοπεί το ρεύμα...